Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving
Deelnemers aan de 8-weekse (MBSR) mindfulnesstraining bij Annes Ademruimte ingeschreven (behoudens punt 2) door het indienen van het ingevulde inschrijfformulier, of wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor de training, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.

2. Intake- en kennismakingsgesprek en inschrijving
Aan deelname aan de training gaat een intake/kennismakingsgesprek vooraf. De inschrijving is afhankelijk van de uitslag van dit intake/kennismakingsgesprek. Het staat Annes Ademruimte vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Het intake/kennismakingsgesprek is onderdeel van de cursus en zit bij de prijs inbegrepen. Het staat de deelnemer vrij, na de intake te besluiten de training niet te volgen. De kosten van het intake gesprek van € 35,- worden dan achteraf per factuur in rekening gebracht. Sluit je bij de cursus aan dan hoef je deze kosten dus niet te betalen.

3. Deelnamekosten & betalingsvoorwaarden
De deelnamekosten voor een groepstraining bedragen: €415,- (incl. BTW) ,

 • Persoonlijk intake gesprek
 • 8 sessies van ruim 2 uur
 • Stiltemiddag
 • Uitvoerig werkboek met theorie en huiswerk (pdf of map)
 • Geleide meditaties op mp3

De deelnamekosten voor een particuliere training bedragen: € 515,- (incl. BTW) ,

 • Persoonlijk intake gesprek
 • 8 sessies van ca. 2 uur
 • Stiltemiddag (vrijwillig op één van de stiltedagen van de groepstraining)
 • Uitvoerig werkboek met theorie en huiswerk (pdf of map)
 • Geleide meditaties op mp3

De deelnamekosten dienen op basis van de verstuurde factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum, per banktransactie te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL29ABNA 0246 4562 80 op naam van Annes Ademruimte.

Indien gewenst kan het cursusgeld in 2 of meer termijnen betaald worden indien het totaalbedrag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is voldaan. Gespreide betaling vindt altijd plaats in overleg en na akkoord door Annes Ademruimte.

Als de inschrijving binnen 30 dagen voor de startdatum van de training plaatsvindt, dienen de volledige deelname kosten, per omgaande, per banktransactie te worden voldaan. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Annes Ademruimte dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

4. Annulering en annuleringskosten
Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

 1. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving en tot 4 weken voor de start van het programma wordt €100,- administratiekosten gerekend. De kosten van €35,- van het intake gesprek zijn hierbij inbegrepen.
 2. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
 3. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Annes Ademruimte), wordt slechts €35,- administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. Verzetten en verschuiven van data
Het verzetten of verschuiven van deelname aan de cursus, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Annes Ademruimte en na betaling van de bijbehorende administratiekosten van € 35,-.

6. Afgelasten van trainingen, programma’s, opleidingen
Annes Ademruimte heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Annes Ademruimte vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

7. Afzeggen/afbellen van intakes en individuele afspraken
Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (€35,- per sessie). Indien Annes Ademruimte een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor het volgend individueel consult €35,- korting verleend.

8. Copyright en rechten
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens de training, of die te vinden zijn op de website, in nieuwsbrieven of op de sociale media van Annes Ademruimte (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Annes Ademruimte en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.annesademruimte.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

9. Privacy Verklaring Annes Ademruimte
Je hebt recht op het zorgvuldig verwerken van je (persoonlijke) gegevens. Annes Ademruimte neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Je kunt erop vertrouwen dat Annes Ademruimte je gegevens met respect en zorg behandelt. Annes Ademruimte handelt conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is. De uitgebeide privacy verklaring is te vinden op: https://www.annesademruimte.nl/privacy-statement

Praktische gegevens
Annes Ademruimte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68615345. Eigenaar is A.K. Linnebank.

Adres
Spitsbergenstraat 52
1013 CM Amsterdam